Lightning Decision Jam

Het overkomt iedereen wel eens: vol goede moed sta je klaar om er in te vliegen.

Je bent op tijd, alles ligt klaar. Je hebt jezelf voorzien van een fijne playlist en een mooi blok tijd.
Klaar om er een lap op te geven!
Dat probleem, het zal maar eens opgelost worden!

Maar dan merk je dat de oplossing die je in gedachten had, nogal breed is.
Wat moet je nu eerst doen? Waar is je inspanning het hardste nodig?

De lap die je ging geven, waar ging je die precies op geven?
En waarom net daar?

Je zit vast. Analysis – paralysis.

Stel je eens voor dat er een manier van denken bestaat die alle opties naast elkaar legt.
Een manier van tegen de dingen aan te kijken die zorgt voor helderheid en heel duidelijke todo’s.

Alle informatie wordt verzameld, geordend en geprioriteerd.
Niks vaagheid, weg onzekerheid.

Die manier van werken bestaat. En ze biedt voor elk probleem een oplossing.
En nog beter: ze levert voor elke oplossing precies het juiste probleem.
Zodat je weet waarom je doet wat je moet doen.

Stel je voor wat een digitale workshop kan opleveren.
Stilstaan. Even stilstaan.
Hyper-efficiënt gebruik maken van je tijd.
In 90 minuten 5 actionable outcomes genereren die worden gedragen het hele team.

Om daarna weer keihard vooruit te gaan.
Knallen, experimenteren en bijsturen.

Gedaan met radeloosheid, welkom daadkracht.

Tijd is voor iedereen kostbaar.
Daarom willen we hyper-efficiënt gebruik maken van de tijd die we samen hebben.
Binnen 90 minuten wordt alles bij elkaar gebracht.

De workshop eindigt met 5 concrete to do lijsten.
De deadline staat op 2 weken.
Zodat je daarna weer verder kan knallen.

Tijdens de workshop werkt het hele team samen.
Samen worden de 5 belangrijkste actiepunten opgelijst en verdeeld.
Iedereen heeft evenveel inbreng, elke stemt telt even zwaar.
Elke todo krijgt een eindverantwoordelijke.