Design thinking

Design thinking is een filosofie, een mindset, een proces en een toolset.

Alles op een rijtje

Filosofie

Design thinking is in de eerste plaats een filosofie. Je manier van kijken aanpassen. Problemen benaderen zoals een designer dat zou doen: vanuit alle perspectieven, maar met de gebruiker centraal.

En daar verschilt design thinking dan ook fundamenteel met een aantal andere probleemoplossende technieken.

Design thinking vertrekt altijd vanuit de mens, de gebruiker. Er wordt zoveel mogelijk context verzameld om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen.

Mindset

Om met een aangepaste bril naar problemen en uitdagingen te kunnen kijken, is ook een aangepaste mindset van belang. De manier waarop je bereid bent om zaken te bekijken, is bepalend voor de uitkomst van het traject. Wanneer je niet bereid bent om je i n de schoenen van een gebruiker te zetten, ga je het probleem ook niet vanuit die kant kunnen bekijken.

Gelukkig zijn er tal van principes die worden gebruikt en die er voor zorgen dat zelfs de meest starre deelnemers hun blik durven verruimen. 

Een greep uit de principes:

  • nieuwsgierigheid en de bereidheid tot experimenteren 
  • visualiseren → show don’t tell 
  • experimenteren en bijsturen 
  • co-creatie en doorgedreven samenwerking 
  • reflecteren op acties 
  • bewustwording van het proces 
  • voorkeur voor actie: voorkeur voor doen en maken ipv denken en meetings 
  • hoe helderder en gefocuster, hoe beter

Proces

Het proces bestaat uit 6 elementen.

De volgorde van deze elementen staat vast: je kan niet beginnen met het verzamelen van ideeën wanneer je nog niet hebt gedefinieerd welk probleem je exact gaat aanpakken. 
Verder is het een non-lineair proces.
Je gaat een stap voorwaarts, leert iets en keert een paar stappen terug.
Iteraties.
Herhalingen.
Experimenteren.
Prototypen.
Testen.
leren.
En opnieuw.

Challenge

Welk probleem daagt ons uit? Welk (al dan niet geniaal) idee is er opgeborreld? Begrijpt iedereen dit op dezelfde manier?

Empathize

Wie heeft last van dit probleem?

Wie heeft er voordeel bij dat we een oplossing vinden?

In welke context doet het zich voor?

Define

Bon, waarop gaan we ons nu precies focussen? 

Ideation

Los geht’s!

Brainstormen maar.

Kwantiteit over kwaliteit.

Decide

Welke ideeën kunnen we nu gebruiken om de hypotheses te gaan testen?

Hoe moet zo’n experiment eruit zien?

En hoe zou succes er uitzien?

Prototype

Bouwen maar! 
Prototypes, pretotypes, smoke pages, A/B/many testing,…

Bouwen kan met pen en papier, lijm, karton en verf of met hun digitale tegenhangers. 3D printen, lasercutten, low-code, no-code,….

Test

Echte mensen, echte resultaten. Resultaten die ons weer naar de tekentafel zullen sturen, want complexe problemen los je niet in één sprint op.

Diverging / converging

Wanneer een groep zich door het proces werkt, gaan ze van laserfocused naar blue ocean en weer terug. Met één uitdaging beginnen, veel onderzoek en dan één stukje definiëren als focus om de brainstorm te starten. Door heel specifiek te focussen (challenge, define, prototype) en heel breed te durven gaan (kwantiteit over kwaliteit) worden geniale inzichten verkregen.

Toolset

Een toolset is een verzameling van oefeningen om het proces in goede banen te leiden en de juiste antwoorden op de juiste vragen te formuleren.

Er zijn heel veel toolsets. Ieder bureau of elke organisatie maakt zijn eigen selectie en werkt daar mee.
Wel houden ze allemaal de verschillende pijlers in’t oog, soms met andere benamingen, maar de basis is hetzelfde.

Een paar groten zijn bijvoorbeeld