Brainstorm

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd.

Snel, veel nieuwe ideeën!

Of snel veel nieuwe ideeën?

Een brainstorm is zinvol als de ideeën ook worden gevalideerd én getest.
Want een idee is maar zoveel waard als de uitvoering.

Tijdens een gefaciliteerde brainstorm wordt het probleem omschreven en benoemd, komen er veel nieuwe ideeën op tafel én worden de ideeën tegen elkaar afgewogen.

Tot slot wordt er een to-dolijst opgemaakt met de eerstkomende acties.

Wat is een wann.es brainstorm?

 • Timeboxed
  90 minuten. Van start tot einde.
 • Gefaciliteerd
  Duidelijke lijnen waar iedereen binnen mag kleuren.
 • Gestructureerd
  Een heldere agenda, zodat iedereen weet wat er komt.
 • Gegarandeerd resultaat
  Want je wil wel vooruit, nietwaar?

Waar doen we een wann.es brainstorm?

 • Bij jou op kantoor
  Is er ruimte? Waar we kunnen stormen zonder gestoord te worden?
 • Op locatie
  wann.es weet wel wat locaties waar naar hartenlust gebrainstormd kan worden.
 • Online
  Yes! Remote brainstormen, met gegarandeerd resultaat.

Meer weten? Neem nu contact op!