Rol van de facilitator

Faciliteren.

Zorgen dat jij en je team op een vlotte manier door het hele proces kunnen gaan en volledig kunnen opgaan in dat proces.

Of je dat niet zelf kan?

Nee. Niet als je ook wil kunnen bijdragen aan de workshop.
Niet als je bevooroordeeld bent over het onderwerp.
Niet als je verder ook andere rollen hebt in te vullen.

Want een facilitator is bij voorkeur onbevooroordeeld.
Neutraal.
Zwitserland.

Een facilitator zorgt voor een omgeving die voor elke deelnemer veilig voelt, waar elke menig evenwaardig is en waar HiPPo’s geen voet aan de grond krijgen.

De HiPPO?
Da’s de Highest Paid Person’s Opinion.
Denk daar maar eens over na.
En welke invloed een HiPPO kan hebben.

Experten, managers en coaches brengen bewust en onbewust allerlei soorten vooringenomenheid met zich mee. Wanneer ze deelnemen aan een workshop en er ook effectief input van hen wordt verwacht, is het beter dat ze niet tegelijk faciliteren.

Een facilitator maakt zaken gemakkelijker voor een groep zodat ze samen iets kunnen bereiken. Facil. En iets, dat kan vanalles zijn. Planning, beslissingen nemen, ideeën bedenken, problemen oplossen, reflectie en retrospectives,…

Waarin kunnen jullie wel wat facil gebruiken?