Workshops

Workshops. Een parapluterm die zowel creatief-met-kurk als teambuilding kan omvatten. En daardoor vaak wat negatief wordt bekeken. Jammer wel, want als een workshop goed wordt ingezet, is het een verrijking voor alle deelnemers.

OK, wat is een workshop dan?

Voor mij als workshopper is een workshop het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders om samen aan eenzelfde uitkomst te sleutelen. En samen, dat mag je letterlijk nemen. Niemand neemt het voortouw, alle inspanningen worden gelijkwaardig opgeteld en vormen samen het eindresultaat.
De workshopper bepaalt het tempo en de vorm, de andere deelnemers bepalen de inhoud en de richting.

Ahja. En remote?

Jep, remote.
Op afstand.
De Coronapandemie leerde ons op afstand van elkaar samenwerken. Ieder achter zijn scherm, eenzaam en alleen.
Maar voor een workshop bleek dat erg nuttig: alle deelnemers zijn gefocust op de workshop, er worden geen grote dwaalsporen genomen en de timing wordt veel beter gerespecteerd.
Dankzij videocalling tools als Zoom en Google Meet zien we elkaar en kan er goed worden overlegd, dankzij Miro wordt het hele proces ook vastgelegd.

De workshopper samengevat

Een workshopper is de gids die jou en je team meeneemt door een beslissingsproces.
Je weet met andere woorden waar je heen wil, maar er zijn nog knopen die je als team wil doorhakken.

Een workshopper helpt om:

 • als team de neuzen in dezelfde richting te krijgen
 • het juiste probleem op te lossen
 • groepsdenken tegen te gaan
 • het team in de juiste richting te blijven pushen
 • de tijd efficiënt te gebruiken

Een echt voorbeeld (uit 2019)

Je loopt met een groep mensen door de stad. Je weet dat je die avond iets wil gaan eten om daarna nog gezellig samen iets te gaan drinken.
Alleen: er is nog geen restaurant gekozen en het is al 19u15. De groep begint te morren, er worden allerlei ideeën opgegooid, maar niemand beslist.
Tegen 20u heeft de ene helft geen honger meer en willen er al een paar mensen naar huis.

Stel je eens voor dat je daar een gids bij hebt.
Iemand die vooraf door de groep tot gids wordt geaccepteerd.
Een workshopper die de beslissingen de goede kant uit leidt. De workshopper verzamelt de ideeën, helpt bij de keuze en houdt de groep ook aan die keuze.£
Er worden vragen gesteld aan de groep (Wat is het budget? Sterrenrestaurant of fastfood? Cosy of familierestaurant?) er wordt gekozen en beslist en om 19u30 zit de hele groep aan tafel en de avond kan niet meer stuk.

 

Design thinking

Workshops kregen heel veel aandacht sinds Google Ventures in 2016 uitkwam met Sprint, waarin ze design thinking technieken in een Design Sprint gieten.
Sindsdien doen alle groten der aarde design sprints waarbij ze uitgaan van human centered design. Ofte: de mens wordt centraal gezet.

Deze design thinking filosofie beslaat een heleboel oefeningen, technieken en methodes om steeds weer tot hetzelfde te komen:

 • op een efficiënte manier
 • in een beperkte tijd
 • oplossingen creeëren
 • die er echt toe doen
 • voor de eindgebruiker.

Het gaat dus niet alleen over het juist oplossen van een probleem, maar ook over het oplossen van het juiste probleem.
Lees dat gerust nog een tweede keer: workshops dragen bij tot het oplossen van het juiste probleem.

Workshops. Een parapluterm die zowel creatief-met-kurk als teambuilding kan omvatten. En daardoor vaak wat negatief wordt bekeken. Jammer wel, want als een workshop goed wordt ingezet, is het een verrijking voor alle deelnemers.

OK, wat is een workshop dan?

Voor mij als workshopper is een workshopper het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders om samen aan eenzelfde uitkomst te sleutelen. En samen, dat mag je letterlijk nemen. Niemand neemt het voortouw, alle inspanningen worden gelijkwaardig opgeteld en vormen samen het eindresultaat.
De workshopper bepaalt het tempo en de vorm, de andere deelnemers bepalen de inhoud en de richting.

 

 

Ahja. En remote?

Jep, remote.
Op afstand.
De Coronapandemie leerde ons op afstand van elkaar samenwerken. Ieder achter zijn scherm, eenzaam en alleen.
Maar voor een workshop bleek dat erg nuttig: alle deelnemers zijn gefocust op de workshop, er worden geen grote dwaalsporen genomen en de timing wordt veel beter gerespecteerd.
Dankzij videocalling tools als Zoom en Google Meet zien we elkaar en kan er goed worden overlegd, dankzij Miro wordt het hele proces ook vastgelegd.

De workshopper samengevat

Een workshopper is de gids die jou en je team meeneemt door een beslissingsproces.
Je weet met andere woorden waar je heen wil, maar er zijn nog knopen die je als team wil doorhakken.

Een workshopper helpt om:

 • als team de neuzen in dezelfde richting te krijgen
 • het juiste probleem op te lossen
 • groepsdenken tegen te gaan
 • het team in de juiste richting te blijven pushen
 • de tijd efficiënt te gebruiken

 

Een echt voorbeeld (uit 2019)

Je loopt met een groep mensen door de stad. Je weet dat je die avond iets wil gaan eten om daarna nog gezellig samen iets te gaan drinken.
Alleen: er is nog geen restaurant gekozen en het is al 19u15. De groep begint te morren, er worden allerlei ideeën opgegooid, maar niemand beslist.
Tegen 20u heeft de ene helft geen honger meer en willen er al een paar mensen naar huis.

Stel je eens voor

Stel je eens voor dat je daar een gids bij hebt.
Iemand die vooraf door de groep tot gids wordt geaccepteerd.
Een workshopper die de beslissingen de goede kant uit leidt. De workshopper verzamelt de ideeën, helpt bij de keuze en houdt de groep ook aan die keuze.

Er worden vragen gesteld aan de groep (Wat is het budget? Sterrenrestaurant of fastfood? Cosy of familierestaurant? Hoe ziet de ideale avond eruit?) er wordt gekozen en beslist en om 19u30 zit de hele groep aan tafel en de avond kan niet meer stuk.

 

Design thinking

Workshops kregen heel veel aandacht sinds Google Ventures in 2016 uitkwam met Sprint, waarin ze design thinking technieken in een Design Sprint gieten.
Sindsdien doen alle groten der aarde design sprints waarbij ze uitgaan van human centered design. Ofte: de mens wordt centraal gezet.

Deze design thinking filosofie beslaat een heleboel oefeningen, technieken en methodes om steeds weer tot hetzelfde te komen:

 • op een efficiënte manier
 • in een beperkte tijd
 • oplossingen creeëren
 • die er echt toe doen
 • voor de eindgebruiker.

Het gaat dus niet alleen over het juist oplossen van een probleem, maar ook over het oplossen van het juiste probleem.

Lees dat gerust nog een tweede keer: workshops dragen bij tot het oplossen van het juiste probleem.